Ni ska uppfattas så som ni önskar att ni ska uppfattas.

Visuell kommunikation.
För att ditt företag ska upplevas mer professionellt.

Håll er till ert koncept och era tankar!

Att ha en enhetlig kommunikation bidrar till att upplevas som mer professionella och ni gör det lätt för era potentiella kunder att uppfatta er som företag så som ni vill uppfattas.

Med tydliga ramar och riktlinjer har ni lättare hålla er till ert koncept och era tankar.

Vi hjälper er gärna ta fram en logga för ert företag. Men den visuella kommunikationen och den visuella identiteten slutar inte där. Snarare är det bara början.

Är ni i behov av marknadsföringsmaterial i tryckt eller i digital form? Behöver ni ha utformat en broschyr, affisch eller kanske en hel menyvägg? Vi tar fram det ni behöver.

Vi lyssnar på er och gör era behov och tankar till tryckbart och distribuerbart material.

Grafisk profilering

Först kommer ert företagsnamn. Det är det allra viktigaste. Ett bra företagsnamn som ni känner att ni kan identifiera er med och leva med under flera decennier framöver. Till det behövs en logga som kan kännas igen och som gör att ni som företag sticker ut.

Det är viktigt att loggan speglar ert företag på ett eller annat sätt och att ni känner att den visar vad ni står för. Självklart är det när det kommer till design upp till betraktaren men ni som företagare ska känna att ni trivs med er logga och vilja visa upp den med stolthet.

Ordmärke, ikon eller kombination?

Vill ni att er logga enbart ska bestå av ett ordmärke? Vill ni kanske komplettera er befintliga logga med ett figurmärke eller en ikon?

Eller är ni kanske ute efter en mer komplex logga? 

Vi gör ett förslag utifrån diskussioner med er, eller så arbetar vi fram en logga efter era önskemål.

Designmallar

Vill ni ha hjälp med designmallar för offerter, fakturor eller andra kommunikationsdokument? Arbetar ni mycket i Microsoft 365? 

Vi sätter ihop mallar så att de matchar er identitet. Ordnar med färgsättning, typsnitt och teman.

Har ni en kommunikationsstrategi?

Kommunicerar ni enhetligt?

Hur ska ni kommunicera i dokument, i sociala medier, på er hemsida? Har ni en röd tråd? Har ni stannat upp och funderat på hur ni uppfattas?

Känns ert företag igen när man ser era offerter och stämmer det överens med er hemsida?

Genomgång av er kommunikation!

Vi går genom er kommunikation och diskuterar hur ni vill synas och uppfattas. Efter det lämnar vi rekommendationer på eventuella förbättringar och ändringar.

Kanske behövs det bara en knuff i rätt riktning? En finputsning av ert material? Eller blir ni kanske intresserade se över det helt från grunden? Och börja om?

Oavsett smått eller stort. Vi är där för er och vi vill få er att se bättre ut och upplevas mer professionella!

Vi går bland annat genom hur er bakgrund och affärsmål ser ut. Hur ni uttrycker er. Hur ert koncept ser ut och om ni vill skapa en story kring ert företag och varumärke. 

Följer ni en innehållsplan, eller avvaktar ni tillfället?

Är det tillfället som ger er inlägget eller är era inlägg i sociala medier genomtänkta utifrån en innehållsplan, eller en så kallad contentplan?

Att ha en plan för genomförandet på sociala medier kan vara skillnaden som gör skillnaden mellan dig och dina konkurrenter.

Vi hjälper er sätta upp en innehållsplan utifrån era mål och vad ni vill uppnå.

Med ett dokument som innehåller planering av budskap och löpande kommunikation blir det betydligt enklare att följa sin strategi.

Vem vill ni rikta er mot? Hur når ni dem?

Vill ni ha hjälp att skriva blogginlägg, nyhetsbrev, pressmeddelanden eller inlägg för sociala medier hjälper vi även till med det.